Podmínky použití


Použité pojmy

Slevákovi.cz - webová aplikace umístěná na doméně www.slevakovi.cz
Uživatel - osoba řádně zaregistrovaná v systému Slevákovi.cz
Obchody - webové stránky třetích stran, sloužící k nákupu zboží/objednávce služeb.

Základní info

Slevákovi.cz je aplikace, díky které mohou Uživatelé dostat zpět peníze z každodenních nákupů. Registrací Uživatele se rozumí poskytnutí jména, e-mailové adresy a hesla (alternativně přihlášení pomocí sociální sítě Facebook) a ověření poskytnuté e-mailové adresy pomocí ověřovacího odkazu.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatelem se může stát každá fyzická osoba starší 18 let. Každý Uživatel je oprávněn vlastnit pouze jeden registrovaný uživatelský účet. Uživatel je povinnen poskytnout pravdivé informace při zakládání uživatelského účtu. Uživateli je výslovně zakázáno sdílení užití účtu s jinými osobami. Uživatel má právo nastavit v systému jeden či více bankovních účtů pro výplatu odměn a při každé výplatě jednoznačně určit, na který účet má být výplata zaslána. Uživatel má právo požádat o výplatu potvrzených odměn v libovolné částce.

Uživatel má právo požádat e-mailem zaslaným na adresu provozovatele o zrušení účtu. Provozovatel se zavazuje bez zbytečných odkladů zrušit takový účet a vyplatit uživateli zbývající potvrzené odměny.

Uživatel souhlasí s tím, že četl tyto podmínky použití a že jim plně porozuměl. Podmínky použití se mohou kdykoliv bez oznámení změnit, Uživatel je proto povinnen pravidelně kontrolovat obsah této stránky a seznámit se vždy s aktuální verzí podmínek použití.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje neposkytovat žádné osobní údaje Uživatelů třetím stranám kromě případů, kdy tato povinnost bude vyžádána dle platných zákonů České Republiky.

Odměnový systém

Na Slevákovi.cz se nachází externí odkazy na Obchody. Po kliknutí na odkaz “Do obchodu” je uživatel přesměrován na webovou stránku Obchodu. Uživatel je seznámen s tím, že pokud před nákupem klikne na odkaz “Do obchodu”, tak mu za nákup na daném Obchodu náleží odměna v předem stanovené výši (procentuální nebo fixní), uvedené u každého Obchodu. Odměna poskytovaná Uživateli není nároková a Uživatel bere na vědomí že může ve specifických případech (změna či zrušení objednávky) dojít ke změně výše odměny i jejímu případnému zrušení. V případě, že Uživatel obchod navštíví bez kliknutí na odkaz “Do obchodu”, odměna mu nebude přičtena a nemůže být poskytnuta ani zpětně. Slevákovi.cz si vyhrazují plné právo na úpravu i zrušení odměn v případech, kdy Uživatel vrátí zboží (zruší objednávku), nebo že bude ze strany uživatele zjištěna podvodná aktivita při nákupu v Obchodech nebo použití systému Slevákovi.cz.

V případě sporů ohledně odměn je provozoval Slevákovi.cz jediným oprávněným subjektem k rozhodování v těchto sporných případech. Uživateli je striktně zakázáno kontaktovat přímo Obchod s dotazy ohledně odměn.

Veškeré připsané odměny jsou uvedeny v účtu Uživatele a nachází se v jednom ze tří stavů:

Sankce

V případě porušení podmínek použití Uživatelem, zejména při zakládání více účtů nebo zjištění jiných podvodných aktivit sloužících k nepřiměřenému obohacení na úkor provozovatele je provozovatel oprávněn s okamžitou platnosti zablokovat účet Uživatele a nevyplatit finanční prostředky získané tímto podvodným chováním. Zároveň si provozovatel vyhrazuje právo vymáhat zpět po Uživateli jakékoliv již zaslané a podvodem získané prostředky, včetně nákladů na případné vymáhání.


Tyto podmínky použití nabývají platnosti dne 19.10.2016

Pro zlepšení uživatelského komfortu uživatelů našich internetových stránek a pro zajištění dalších úkolů požíváme cookies. Používáním s tímto souhlasíte.